Bổ trợ

Sản phẩm Bổ trợ, gia tăng quyền lợi bảo vệ cùng sản phẩm chính

Bảo hiểm các bệnh lý nghiêm trọng

Phạm vi bảo hiểm thiết thực với 100% Số tiền bảo hiểm được Bảo Việt Nhân thọ chi trả nếu chẳng may mắc phải 1 trong 36 Bệnh lý nghiêm

Quyền lợi miễn đóng phí

Nếu Người được bảo hiểm không may gặp rủi ro tử vong hay bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Hợp đồng chính sẽ được duy trì ...

Bảo hiểm tai nạn toàn diện

Cuộc sống ngày nay luôn rình tập những hiểm họa, tai nạn rủi ro có thể bất ngờ ập tới bất kỳ ai trong chúng ta, gây nên không chỉ ...

Bảo hiểm chăm sóc y tế

Trợ cấp viện phí cơ bản: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, lên tới 100 ngày trong 12 tháng - Trợ cấp viện phí đặc ...