Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0

Bảo hiểm nhân thọ việt - Phúc bảo an trường thịn

Fubon Life Việt Nam dành tặng bạn một giải pháp tài chính tối ưu: Sản phẩm liên kết chung PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

icon-88 (1)

Đầu tư an toàn hiệu quả

icon-98 (1)

Đầu tư càng nhiều, giá trị càng cao

icon-66 (1)

Bảo hiểm toàn diện trọn đời

icon-96 (1)

Bảo vệ cả gia đình trọn đời trong cùng một hợp đồng

icon-87 (1)

Minh bạch tài chính, trọn vẹn niềm tin

Quyền lợi bảo hiểm

Kế hoạch bảo vệ trọn đời đến khi bạn 99 tuổi, tấm lá chắn vững chãi cho bạn và gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống với khả năng linh hoạt trong sự lựa chọn các quyền lợi bảo vệ.

Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Có 2 lựa chọn tùy theo nhu cầu bảo vệ của bạn

Gia tăng bảo vệ với các quyền lợi tăng cường:

– Quyền lợi Tử vong và Thương tật do tai nạn: tối đa đến 400% Số tiền bảo hiểm

– Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo: 50% – 100% Số tiền bảo hiểm

– Quyền lợi Nằm viện và phẫu thuật lên đến 500% Số tiền bảo hiểm

PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0 được ví như một cuốn sổ tiết kiệm phòng thân của gia đình bạn, Giá trị tài khoản của Bạn sẽ tăng trưởng mỗi ngày, giúp bạn luôn chủ động trước mọi chi tiêu trong cuộc sống

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng:

= Giá trị tài khoản (GTTK) khi Người được bảo hiểm 99 tuổi

* GTTK = Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng:

*Khi Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản trong mỗi 5 năm hợp đồng.

PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH Giúp bạn trở thành nhà đầu tư thông minh với lãi suất đầu tư hấp dẫn. Lãi suất công bố được đảm bảo không thấp hơn mức lai suất cam kết.

“PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0” HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?


Quỹ liên kết chung:
Được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0. Quỹ liên kết chung được quản lý bởi những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của Tập Đoàn Fubon với tổng tài sản quản lý 180 triệu USD. Quỹ liên kết chung được đầu tư thận trọng bằng việc tập trung đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.

Giá trị tài khoản cơ bản:
Là số tiền được tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm tăng cường được phân bổ sau khi trừ đi các phí liên quan (nếu có) và cộng vào các khoản lãi hoặc thưởng khác (nếu có)

​​​​Giá trị tài khoản đóng thêm:
là số tiền được tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ sau khi trừ đi các phí liên quan (nếu có) và cộng vào các khoản lãi hoặc thưởng khác (nếu có).

Giá trị tài khoản hợp đồng:
là tổng giá trị của Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm.

Phí bảo hiểm rủi ro Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại Hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro bao gồm Phí bảo hiểm rủi ro của các Quyền lợi theo Quy tắc điều khoản và (các) Quyền lợi bảo hiểm tăng cường (nếu có).
Phí ban đầu Phí ban đầu được khấu trừ từ Phí bảo hiểm đã đóng, tùy thuộc vào năm hợp đồng và tính theo tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm cơ bản phí bảo hiểm tăng cường và phí bảo hiểm đóng thêm như sau:
Năm hợp đồng: 1 2 3 4 5 6 7+
% Phí bảo hiểm cơ bản: 70% 50% 30% 10% 5% 2% 2%
% Phí bảo hiểm tăng cường: 50% 40% 25% 10% 5% 5% 0%
% Phí bảo hiểm đóng thêm: 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Phí quản lý hợp đồng 30.000 đồng/tháng, và có thể được điều chỉnh nhưng sẽ không vượt quá 50.000đồng/tháng, được khấu trừ hàng tháng để Công ty thực hiện công việc quản lý, duy trì hợp đồng bảo hiểm
Phí quản lý quỹ Phí quản lý quỹ không vượt quá 2.5%/năm tính trên Giá trị tài khoản hợp đồng
Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn Là khoản phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn như sau:
Năm hợp đồng: 1~3 4~5 6 7 8 9 10 11+
% Phí BH cơ bản năm đầu: 100% 90% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
GTTK đóng thêm: 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Phí rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng Phí rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng được áp dụng như sau:
Năm hợp đồng: 1 2 3~5 6~10 11+
% Số tiền rút từ GTTK cơ bản: Không áp dụng Không áp dụng 2% 2% 0%
% Số tiền rút từ GTTK đóng thêm: 2% 2% 2% 0% 0%

Thông tin sản phẩm

Bảo hiểm nhân thọ việt - Phúc bảo an trường thịn
Tuổi bảo hiểm 0 ~ 70 tuổi
Thời hạn bảo hiểm Đến khi người được bảo hiểm 99 tuổi
Thời hạn đóng phí Đến khi người được bảo hiểm 99 tuổi
Định kỳ đóng phí Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý

  Bạn đang cần tư vấn?


  Với sứ mệnh bảo vệ người bệnh khỏi những chi phí phát sinh do viện phí điều trị, Công ty Bảo hiểm ...
  PHÚC BẢO BỔ TRỢ TỬ KỲ là sản phẩm thực sự tiết kiệm vì bạn chỉ phải đóng phí mức thấp để ...
  giải pháp Phúc bảo bổ trợ tai nạn toàn diện giúp bạn vượt qua những rủi ro về tai nạn không lường ...
  PHÚC BẢO BỔ TRỢ BỆNH HIỂM NGHÈO (CIR01) là một giải pháp tài chính hiệu quả, nổi bật với quyền lợi gia ...
  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments